Dierenambulance Helmond

Stichting Dierenambulance & Dierenasiel Helmond e.o.

0492-513971
slide

Welkom op de website van
Dierenambulance & Dierenasiel Helmond e.o.

Goed om te weten:coronavirus

Heeft u buiten dit verzorgingsgebied een dier gevonden of is er een dier in nood, bel dan de plaatselijke dierenambulance:


Dierenasiel en dierenambulance Helmond

Onze website is bedoeld voor alle mensen die interesse hebben in onze dierenambulancedienst en ons dierenasiel  Helmond e.o. en het vele en mooie werk dat daar gedaan wordt door heel veel vrijwilligers. Vrijwilligers die hun liefde voor dieren aanwenden voor alle dieren die op enigerlei wijze onze hulp nodig hebben. Dat kunnen dieren zijn die al of niet gewond gevonden worden, afgedankt, verstoten, in de steek gelaten, mishandeld, ziek en/of aangereden zijn. Ook bij ons gemelde dieren die op een of andere manier het contact met hun eigenaar verloren zijn en waar de eigenaar naarstig naar op zoek is helpen wij.

Door optimaal gebruikt te maken van de ervaringen en het kennisniveau van onze vrijwilligers, de ons ter beschikking staande middelen en diverse (sociale)mediakanalen zoals deze website en Facebook proberen wij zowel het dier als het baasje zo snel mogelijk weer met elkaar te verenigen.

Als binnen de wettelijke periode van 14 dagen de eigenaar van een gevonden dier niet getraceerd kan worden en zich niemand bij ons gemeld heeft als eigenaar, worden de dieren voor opvang opgenomen in ons dierenasiel Animal Hope. Vanuit het dierenasiel worden dieren dan via adoptie actief en verantwoord bemiddeld naar een nieuwe kans op een diervriendelijk thuis en een liefdevolle toekomst bij een nieuwe eigenaar.

Alle bij ons bekende vermiste en gevonden dieren worden via deze website in beeld gebracht via het keuzemenu “vermist/gevonden”. Daarnaast zijn alle in onze opvang voor adoptie in aanmerking komende dieren in keuzemenu “asiel” weergegeven met foto’s en een korte beschrijving. Ook melden wij alle dieren aan en/of af bij Amivedi, de landelijke databank van vermiste en/of gevonden dieren.

Naast genoemde diensten en werkzaamheden doen wij nog veel meer voor dieren en hun (toekomstige) eigenaren, variërend van voorlichting, educatie, presentatie, markten, stageplaatsen op elk onderwijsniveau, dierentaxiritten en klantenritten op afspraak, tot respectvolle verzorging, ophalen, vervoer en crematie van gezelschapsdieren.

Met diervriendelijke groet,
Bestuur, beheerders en vrijwilligers van Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o.

 


WILT U EEN DONATIE DOEN AAN DE Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o. DAN KAN DAT OP:
IBAN NL63 RABO 01710 58615