Dierenambulance Helmond

Stichting Dierenambulance & Dierenasiel Helmond e.o.

0492-513971
slide

Nieuwe Dierenlot Noodhulp Ambulance

26-03-2013

Stichting Dierenlot geeft een dierenambulance aan Stichting Dierenambulance Helmond e.o. in bruikleen voor minimaal 5 jaar.

Arkel: Vandaag 26 maart 2013 heeft een delegatie van Stichting Dierenambulance Helmond e.o. (DAH) uit handen van de heer Pieter Helmer van Stichting Dierenlot de sleutels mogen ontvangen van een nieuwe dierenambulance. Deze dierenambulance is voor een periode van minstens 5 jaar aan DAH in bruikleen gegeven. Dit houdt in dat Stichting Dierenlot eigenaar blijft, maar dat DAH de dierenambulance de komende jaren dagelijks kan/mag gebruiken voor het ophalen en wegbrengen van dieren.
Door deze ondersteuning van Stichting Dierenlot is het mogelijk de oude, steeds duurder wordende en ondertussen als “total loss” verklaarde dierenambulance DA2 van DAH te vervangen door een geheel naar de idee van deze tijd efficiënt ingerichte dierenambulance. Hiermee is de (nood)hulp aan de dieren en het vervoer daarvan binnen de regio Helmond door DAH weer een hele tijd verzekerd.
Naast het in bruikleen geven van dierenambulances doet Stichting Dierenlot nog veel meer voor lokale en regionale dierenorganisaties als DAH. Hun doel is samen met deze dierenorganisaties dieren in nood te helpen. Denk onder andere aan financiële steun voor noodzakelijke verbouwingen, nieuwe hokken, betalen van operaties, speciaal voer en de dierenlotdonatieverdubbelaar.
Gelet op de steeds groter wordende uitdaging die de vrijwilligers van DAH moeten aangaan om de diensten en hulp die zij bieden, aan dieren in nood, zonder subsidie te kunnen blijven financieren, zal er in de toekomst eerder en/of vaker een beroep gedaan worden op de hulp van Stichting Dierenlot. De weg daar naar toe is nu gevonden en zal in het direct belang van hulp aan dieren in nood zeker en vast open blijven. Op www.dier.nu is alles over Stichting Dierenlot te lezen en is te zien hoe voor een paar Euro per maand al een donateurschap verworven kan worden.

Team en donateurs van Stichting Dierenlot bedankt voor onze nieuwe dierenambulance.
Mensen en dieren van Stichting Dierenambulance Helmond.

 


Aanvullen budget voor voeding en medicatie

01-03-2013

In deze tijd wordt het aantal dieren waarvoor wij ons vrijwilligerswerk doen steeds groter en daarmee ook steeds meer afhankelijk van wat wij met sponsoren, donateurs, giften, erfstellingen en collecten weten bij elkaar te krijgen/vragen.
Vorig jaar hebben wij door een tekort aan vrijwilligers/collectanten een bedrag van ruim zeven duizend Euro niet kunnen ophalen. Omgerekend is dat een jaar voeding voor onze dieren in de opvang en ons asiel. Hierdoor is onze kleine reserve bestemd voor vervanging van een van onze oudste dierenambulances weggevloeid in de dagelijkse verzorging.

Wij maken er zeker geen gewoonte van om via onze sociale media telkens dierenvrienden om geld of materiële hulp te vragen, zoals collega's van ons dat soms doen.

In dit geval vragen wij om uw hulp in de vorm van 1-2 uur inzet als collectant bij het collecteren in uw eigen buurt/straat/ woonplaats. Onze planning voor 2013 is in concept gereed en ziet er als volgt uit:

Week 9 24-02 t/m 02-03 Deurne
Week 14 31-3 t/m 06-04 Someren
Week 19 05-05 t/m 11-05 Asten
Week 21 19-05 t/m 25-05 Helmond (t.g.v. stichting Dierenambulance Helmond e.o.)
Week 34 18-08- t/m 24-08 Mierlo
Week 35 25-08 t/m 31-08 Geldrop
Week 42 13-10 t/m 19-10 Helmond (t.g.v. stichting Animal Hope Helmond e.o.)
Week 43 20-10 t/m 26-10 Laarbeek
Week 50 08-12 t/m 14-12 Gemert-Bakel

Als u ons wilt helpen en in de aangegeven week in uw gemeente/dorp kunt u daarvoor tijd vrijmaken, dan bent u welkom natuurlijk. Meld u dan aan via het inschrijf-formulier en wij nemen snel contact met u op. U hoeft alleen te lopen en overal aan te bellen, brengen en halen van de bussen doen wij voor u. 

Dierenvrienden die ooit eerder voor ons gecollecteerd hebben weten dat.
U heeft de mogelijkheid enkele uren van uw tijd volledig in dienst te stellen van onze dieren en onze werkzaamheden voor die dieren.
Wij zullen met de door u opgehaalde gelden het gehele jaar weer, 24 uur per dag en alle dagen van het jaar ons vrijwilligerswerk kunnen blijven doen voor diezelfde dieren.
Mocht u ons anders willen steunen kan dat ook via het donateursformulier, of rechtstreeks door overmaking van een voor u geschikt bedrag op onze rekening van de Rabobank 17.10.58.615.

Alvast onze hartelijke dank voor alles wat u voor onze dieren doet of kunt doen.


Pagina: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14